המאהב לדיור הוגן וצדק חברתי - ב' זה אוהל ואותיות אחרות