תרומה לכנס הביסקסואלי פנסקסואלי

עזרו לנו לכסות את עלות הכנס - כל תרומה תתקבל בברכה - עלות הכנס היא 7,500 ש"ח.

help raise money to save the organization "Fastibi" - First Conference for people with attraction to more than one gender,the conference is made by Volunteers from "Panorama group" which is the only Bi-Pan group in Israel. We would like to make a free and accessible convention we ask the help of some funds and organzition , most could not help and because of this we turn to the public. "Six colors" organzation which through the contribution is done to the conference is well known organization which trying to be an umbrella organization and support the gay community in Israel, is a familiar and very positive place. I'm sure thousands of percent there won't be misused of your details through them, the generic form price contribution recommended is 180 shekels(about 46$ or 36EUR) but you can update it to any price you can contribute . Currently all contribution helps and all donations will be congratulate.

note: the sale is in shekel 1$=3.9 shekel
EURO = 5.1 shekel

SKU: panorama2012
מחיר: 180.00₪
תמונות: