הזדמנויות מוגבלות בזמן - אירועים, הסעות ושאר ירקות