תרומה לרכישת אוהלים למחאה החברתית

כדי להקל עלינו להקים מאהלי מחאה, נשמח לתרומה צנועה, כפי היכולת. בסכומים שייתרמו (בניכוי עמלת כרטיסי אשראי), נרכוש אוהלים לטובת המחאה החברתית.

SKU: TENT2013
מחיר: 30.00₪
תמונות: